Artykuł sponsorowany

Co warto wiedzieć o białych certyfikatach?

Co warto wiedzieć o białych certyfikatach?

Efektywność energetyczna to pojęcie, które coraz częściej pojawia się w kontekście działań na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Białe certyfikaty, inaczej nazywane certyfikatami energii oszczędzonej, są jednym z narzędzi wspierających osiągnięcie wyższej efektywności energetycznej w Polsce. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu, jego korzyściom oraz sposobom funkcjonowania.

Białe certyfikaty - co to jest i jak działają?

Białe certyfikaty to dokumenty potwierdzające osiągnięcie określonego poziomu oszczędności energii przez przedsiębiorstwa energetyczne. Są one przyznawane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) za realizację projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej. Każdy biały certyfikat odpowiada za oszczędność łącznie 27 MWh energii pierwotnej. Przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek realizowania celów oszczędnościowych wynikających z przepisów prawa, a białe certyfikaty są dla nich jednym ze sposobów wykazania spełnienia tych wymagań.

Korzyści płynące z wdrożenia białych certyfikatów

Wprowadzenie systemu białych certyfikatów ma na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności energetycznej w Polsce. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie szeregu korzyści, zarówno dla przedsiębiorstw energetycznych, jak i dla całego społeczeństwa. Do najważniejszych z nich należą m.in. obniżenie kosztów energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Dla przedsiębiorstw energetycznych realizacja projektów związanych z efektywnością energetyczną może przynieść wymierne korzyści finansowe. Poprzez oszczędności energii możliwe jest zmniejszenie kosztów zakupu paliw oraz inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Dodatkowo, przedsiębiorstwa mogą sprzedawać białe certyfikaty na rynku wtórnym, uzyskując dodatkowe źródło dochodów. Z punktu widzenia ochrony środowiska, zwiększenie efektywności energetycznej przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W efekcie, działania te wspierają realizację celów klimatycznych Polski oraz Unii Europejskiej.

Funkcjonowanie systemu białych certyfikatów w praktyce

Aby uzyskać biały certyfikat, przedsiębiorstwo energetyczne musi zrealizować projekt związany z poprawą efektywności energetycznej. Następnie, musi zgłosić ten projekt do Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który ocenia jego zgodność z wymogami prawnymi oraz wartość osiągniętych oszczędności energii. Po pozytywnej ocenie URE wydaje biały certyfikat, który przedsiębiorstwo może wykorzystać do spełnienia swoich celów oszczędnościowych lub sprzedać na rynku wtórnym. Warto dodać, że system białych certyfikatów funkcjonuje równolegle z innymi instrumentami wspierającymi efektywność energetyczną, takimi jak np. system taryf energii odnawialnej czy programy dofinansowania inwestycji w efektywność energetyczną.